Schenkingen

Stichting Ontmoetingsplek Willem van Oranje is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting mogen onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken van de belasting.

De belastingdienst heeft de culturele ANBIstatus toegekend aan de Stichting.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van de historische ontmoetingsplek voor Delft, kan dat doen door een bijdrage te storten op rekeningnummer:

IBAN: NL 85 INGB 0008 3943 25

Fiscaal nummer : 8588.44.047

Daarnaast is het ook mogelijk om een bepaald beeld op de fontein te adopteren. Neem daarvoor contact op met ons via het contactformulier.