Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje

Iconische ontmoetingsplek


Welkom bij de Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje. De stichting is op 31 mei 2018 in Delft opgericht met het doel fondsen bijeen te brengen om ter gelegenheid van de realisatie van de Willem van Oranje Spoortunnel een ontmoetingspunt te realiseren voor Delftenaren en bezoekers aan Delft in de vorm van een fontein.

Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de vier-sporige Willem van Oranje tunnel, heeft de Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje een fontein laten ontwerpen. Deze fontein, bekroond door een beeld van Willem van Oranje en waarop negen voor de ontwikkeling van Delft belangrijke mensen, die hun sporen hebben verdiend in wetenschap, industrie en kunst zijn afgebeeld. De fontein is 2,70 meter hoog en heeft een achtkantige vorm met een doorsnee van 3 meter. De beelden zijn ca. 60 cm hoog en worden uitgevoerd in brons. De overige delen van de fontein worden uitgevoerd in hardsteen. De waterspuwers hebben de vorm van kikkers, dat symboliseert de ligging van Delft in het polderlandschap. De uitgebeelde personen hebben een belangrijke functie gehad in de ontwikkeling van Delft in de afgelopen 778 jaar. De kosten van de fontein bedragen € 180.000, waarvan de helft inmiddels is geschonken.


Beelden op de fontein in de tijd geplaatst:

Vrouwe Ricardis                            1210-1262                       Dankzij haar kreeg Delft stadsrechten in 1246

Pieter van Foreest                        1521-1597                       Stadsgeneesheer, hielp alle inwoners zonder aanzien des      persoons en                                                                                                    werd lijfarts van Willem van Oranje

Willem van Oranje                      1533-1584                         Leefde van 1572 tot zijn dood in 1584 in Delft

Hugo de Groot                           1583-1645                          Belangrijke juridisch adviseur van Willem van Oranje

Johannes Vermeer                      1632-1675                         Schilder, inmiddels wereldberoemd

Antoni van Leeuwenhoek          1632-1723                         Wetenschapper

Reinier de Graaf                          1641-1673                         Arts en wetenschapper

Jacques van Marken                   1845-1906                          Innovatieve industrieel en sociaal ondernemer, waaronder de                                                                                                     Gistfabriek

Agneta Matthes                             1847-1909                        Echtgenote van Van Marken, speelde een heel belangrijke rol in de                                                                                                     sociale ontwikkeling van het bedrijf en het Agnetapark

Jan Schoonhoven                         1914-1994                         Kunstenaar uit de Nul-beweging, maakte witte werken geïnspireerd                                                                                                    door Delft

De Anbi*) Stichting Ontmoetingspunt Willem van Oranje, wil dit heugelijke feit vieren door de stad deze fontein aan te bieden die in het hart van de Hortus Botanicus van de Technische Universiteit komt te staan, op het verbindingspunt van het stadscentrum met de monumentale voormalige TU-wijk.

*) Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Op de website : stichtingontmoetingspuntwillemvanoranje.nl vindt u alle informatie.

FONTEIN

Met deze fontein wordt het belang van Delft als belangrijke stad van bestuur, wetenschap, kunst en ondernemen door de eeuwen heen gemarkeerd. Delft heeft zich enorm ingezet voor een vier-sporige tunnel in plaats vaneen vier-sporig viaduct Met de realisatie van deze tunnel is de stad geheeld en het openbaarvervoersknooppunt enorm verbeterd. Een technisch hoogstandje, dat in samenspraak tussen vele partijen en omwonenden met zo min mogelijk overlast voor elkaar is gekomen. Door het vervangen van het tweesporige viaduct langs de historische binnenstad door een viersporige tunnel heeft de stad een goed openbaar vervoerknooppunt gekregen, is de kwaliteit van de openbare ruimte in het hart van de stad verbeterd en de woningvoorraad is behoorlijk gegroeid. Er is echt een bijzonder stuk Delft gerealiseerd. Een belangrijk project voor Delft. Om de voltooiing hiervan te markeren en bovengronds een zichtbaar icoon in Delft te realiseren heeft de aannemerscombinatie Crommelijn, die de spoortunnel heeft gebouwd, als eerste bijgedragen in de financiering van de fontein met de bronzen beelden van belangrijke Delftenaren. De stichting is opgericht om het resterende bedrag bijeen te brengen. Doel is het creëren van een iconische ontmoetingsplaats, de kosten zijn geraamd op 180.000 euro. Inmiddels is de helft van het benodigde bedrag geschonken.

Er is een bijzondere locatie gevonden in de Hortus Botanicus van de Technische Universiteit Delft. Een inspirerende plek waar wetenschap, techniek, natuur en geschiedenis samenkomen. De Hortus Botanicus Delft is in 1917 opgericht als Cultuurtuin voor Technische Gewassen. Bij de ingang aan de Kanaalweg is een aanlegplaats voor rondvaartboten. De beoogde plek voor de fontein is dichtbij deze ingang die het historische centrum van Delft verbindt met de monumentale voormalige TU wijk.

Stichting Museum Van Marken, Expertise Platform Water en de Hortus Botanicus van de TU Delft werken samen aan twee projecten die mede mogelijk gemaakt zijn door Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park en provincie Zuid-Holland. Het project ‘Paviljoen het Groene Lab’ zal de geschiedenis van de Van Marken fabrieken en de Hortus Botanicus zichtbaar maken in een circulair paviljoen dat deze zomer klaar zal zijn en geïn­spireerd is op de oude Van Marken paviljoens. Het paviljoen biedt ruimte voor exposities over de geschiedenis van de Hortus Botanicus en Van Marken en ontmoetingen. Vanuit project Het Groene Lab zijn door leerlingen van Delftse opleidingen plantenbakken gemaakt voor olie-leverende, vezel-, verf- en suiker- en zetmeelplanten. Een extra motivatie om deze mooie tuinen te bezoeken!

Oude en nieuwe trekvaartroutes terug op de Delftse Schie

Het project ‘Oude en nieuwe trekvaartroutes terug op de Delftse Schie’ heeft als doel de historische trekvaarten door Delft weer zichtbaar en herkenbaar te maken met vaar-, fiets- en wandelroutes langs oude, huidige en nieuwe op- en afstapplaatsen.

Van Marken vestigde in de 19e eeuw veel van zijn bedrijven langs de Schie, sinds de 17e eeuw de indus­triële ader van Delft en omstreken. Rond de eeuwwis­seling volgden ook universiteitsgebouwen en andere bedrijven. De geschiedenis van de trekvaarten in Delft wordt nieuw leven ingeblazen met diverse op- en afstap­plaatsen langs het Rijn-Schiekanaal, informatiebor­den, vaar-, fiets- en wandelroutes met uitleg over de plekken en arrangementen. Bij de entree van de Hortus Botanicus aan de Kanaalweg is inmiddels een nieuwe op- en afstapplek gerealiseerd.

In de 13e eeuw was er een heel belangrijk moment. Op voorspraak van Vrouwe Ricardis kreeg Delft in 1246 stadsrechten. Toen kon de stad zich echt gaan ontwikkelen. Delfshaven ontstond in 1389, toen de Delfshavense Schie werd gegraven om de stad Delft een verbinding met de Maas te geven. Sindsdien konden de schepen vanuit Delft de Nieuwe Maas bereiken.

Delft groeide en werd omringd door stadswallen, muren en poorten. De stad was hierdoor goed te verdedigen en daarom koos Willem van Oranje in 1572 voor Delft als woonplaats.

In die tijd was Pieter van Foreest stadsgeneesheer van Delft. Hij behandelde patiënten uit alle lagen van de bevolking en tot op de dag van de moord was hij lijfarts van Willem van Oranje.

Door de aanwezigheid van Willem van Oranje ontstond in de stad een andere sfeer. Delft trok wetenschappers en kunstenaars aan die het klimaat in de stad beïnvloedden. Hugo de Groot, Johannes Vermeer, Anthoni van Leeuwenhoek en Reinier de Graaf leefden hier in de Gouden Eeuw. Zij hebben Delft op de kaart gezet als stad van innovatie en wetenschap. Dat Delftse karakter leeft voort in de huidige tijd.

In 1864 werd, als opvolger van de Koninklijke Akademie voor ingenieurs en Indische ambtenaren, de Indische Instelling opgericht. Hier werden studenten opgeleid tot bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Toen dit opleidingsinstituut werd opgeheven in 1901, kwam daaruit de Polytechnische School voort, voorloper van de huidige Technische Universiteit Delft.

De TU Delft heeft veel beroemde wetenschappers voortgebracht, waaronder Jacques van Marken, die met zijn echtgenote Agneta Matthes een groot aantal fabrieken in Delft heeft opgezet en een sociaal ondernemer was. Samen hebben zij ook het beroemde Agnetapark gerealiseerd voor de arbeiders die bij de Gist- en Spiritusfabriek werkten.

De spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem werd geopend op 20 september 1839 als eerste spoorlijn in Nederland. Haarlem – Leiden volgde in 1842, Leiden – Den Haag in 1843 en, Den Haag – Delft -station Rotterdam Delftsche Poort in 1847. In Delft werd de spoorlijn net buiten de voormalige stadswallen op straatniveau aangelegd. Mede door de verbeterde bereikbaarheid werd Delft weer een bloeiende stad, met veel ontwikkelingen in kunst en wetenschap. De stad maakte een enorme groei door, evenals de universiteit.

De stad en onopvallende details uit het straatbeeld van Delft waren ook een inspiratiebron voor Jan Schoonhoven. Hij woonde zijn hele leven in Delft en werkte in zijn huiskamer aan zijn beroemde witte reliëfs.

Aan het begin van de 20e eeuw telde Delft 18.000 inwoners, aan het eind 96.000. Deze groei maakte uitbreiding van het spoor noodzakelijk. Het spoorviaduct dat Delft in tweeën sneed werd afgebroken en in 2015 is het eerste deel van de spoortunnel in gebruik genomen. Daarmee is er een verdubbeling naar 4 sporen gekomen, ondergronds gelegen langs de historische binnenstad. Een technisch hoogstandje!


Het ontwerp

De fontein wordt voorzien van bovenstaande historische figuren die allemaal een belangrijke relatie hebben met de stad Delft. Een mooi visitekaartje voor de stad en een plek waar je als bezoeker van de stad kunt bijkomen na een lange stadswandeling. Er zijn veel historische figuren uit Delft die daar een plek zouden kunnen krijgen. Delft heeft immers veel belangrijke figuren in de geschiedenis voortgebracht. Het is ook goed om daar soms even bij stil te kunnen staan.