Reinier de Graaf

Reinier de Graaf werd geboren in Schoonhoven.

Hij studeerde medicijnen en heeft later veel onderzoek gedaan naar ontleedkunde en anatomie. Ook heeft hij veel onderzoek gedaan naar de voortplanting. In 1665 maakte de Graaf een studiereis naar Frankrijk. Op 23 juli van dat jaar promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Angers.
Eenmaal terug in het vaderland vestigde hij zich als medicus in Delft. In 1667 voltooide hij zijn onderzoek naar de vrouwelijke geslachtsorganen en schreef hierover een boek.

Hij is begraven in de Oude Kerk te Delft